Elosone

Wstęp
Można go kupić pod 3 postaciami.
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Elosone (Krem) - 1 mg/g (Mometasoni furoas)

Bausch Health Ireland Limited

Elosone (Maść) - 1 mg/g (Mometasoni furoas)

Bausch Health Ireland Limited

Elosone (Roztwór na skórę) - 1 mg/g (Mometasoni furoas)

Bausch Health Ireland Limited
Opis
Elosone (Krem)
1 mg/g
(Mometasoni furoas)
Bausch Health Ireland Limited
Liczba substancji czynnych:
1
Mometasoni furoas - 0,10g
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 tuba - 15 g
- 1 tuba - 30 g

Elosone (Maść)
1 mg/g
(Mometasoni furoas)
Bausch Health Ireland Limited
Liczba substancji czynnych:
1
Mometasoni furoas - 1,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 tuba - 15 g
- 1 tuba - 30 g

Elosone (Roztwór na skórę)
1 mg/g
(Mometasoni furoas)
Bausch Health Ireland Limited
Liczba substancji czynnych:
1
Mometasoni furoas - 1,00mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 20 ml
- 1 butelka - 30 ml
- 1 butelka - 50 ml
- 1 butelka - 60 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10913/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10913/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach