Erlotinib Sandoz

Opis
Erlotinib Sandoz (Tabletki powlekane)
25 mg
(Erlotinibum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Erlotinibum - 25,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.

Erlotinib Sandoz (Tabletki powlekane)
100 mg
(Erlotinibum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Erlotinibum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.

Erlotinib Sandoz (Tabletki powlekane)
150 mg
(Erlotinibum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Erlotinibum - 150,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K2
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39398/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39398/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach