Escipram

Opis
Escipram (Tabletki powlekane)
5 mg
(Escitalopramum)
G.L. Pharma GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Escitaloprami oxalas - 6,39mg - (w przeliczeniu na bezwodny) 2 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 7 tabl.
- 14 tabl.
- 15 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 49 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.
- 500 tabl.
- 10 tabl.

Escipram (Tabletki powlekane)
10 mg
(Escitalopramum)
G.L. Pharma GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Escitaloprami oxalas - 12,77mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 7 tabl.
- 14 tabl.
- 15 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 49 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.
- 500 tabl.
- 10 tabl.

Escipram (Tabletki powlekane)
15 mg
(Escitalopramum)
G.L. Pharma GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Escitaloprami oxalas - 19,16mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 7 tabl.
- 14 tabl.
- 15 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 49 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.
- 500 tabl.
- 10 tabl.

Escipram (Tabletki powlekane)
20 mg
(Escitalopramum)
G.L. Pharma GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Escitaloprami oxalas - 25,54mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 7 tabl.
- 14 tabl.
- 15 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 49 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.
- 500 tabl.
- 10 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/17869/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/17869/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach