Escitalopram Symphar

Opis
Escitalopram Symphar (Tabletki powlekane)
5 mg
(Escitalopramum)
Symphar Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Escitaloprami oxalas - 6,39mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 28 tabl.
- 56 tabl.
- 98 tabl.

Escitalopram Symphar (Tabletki powlekane)
10 mg
(Escitalopramum)
Symphar Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Escitaloprami oxalas - 12,78mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 28 tabl.
- 56 tabl.
- 98 tabl.

Escitalopram Symphar (Tabletki powlekane)
20 mg
(Escitalopramum)
Symphar Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Escitaloprami oxalas - 25,55mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 28 tabl.
- 56 tabl.
- 98 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/46018/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/46018/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach