Etafry

Opis
Etafry (Krople do oczu, roztwór)
1,5 mg/ml
(Dexamethasoni natrii phosphas)
SIFI S.p.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Dexamethasoni natrii phosphas - 1,50mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 poj. - 0,3 ml
- 20 poj. - 0,3 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43080/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43080/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach