Everolimus Synthon

Wstęp
Opis
Everolimus Synthon (Tabletki)
2,5 mg
(Everolimusum)
Synthon B.V.
Liczba substancji czynnych:
1
Everolimusum - 2,5 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 90 tabl.

Everolimus Synthon (Tabletki)
5 mg
(Everolimusum)
Synthon B.V.
Liczba substancji czynnych:
1
Everolimusum - 5 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 30 tabl.
- 90 tabl.

Everolimus Synthon (Tabletki)
10 mg
(Everolimusum)
Synthon B.V.
Liczba substancji czynnych:
1
Everolimusum - 10 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 30 tabl.
- 90 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/38847/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/38847/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach