Ezetimibe Sigillata

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Ezetimibe Sigillata (Tabletki) - 10 mg (Ezetimibum)

Sigillata Limited
Opis
Ezetimibe Sigillata (Tabletki)
10 mg
(Ezetimibum)
Sigillata Limited
Liczba substancji czynnych:
1
Ezetimibum - 10 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/35467/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/35467/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach