Fingolimod Alvogen

Wstęp
Opis
Fingolimod Alvogen (Kapsułki twarde)
0,5 mg
(Fingolimodum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
1
Fingolimodum - 0,50mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 7 kaps.
- 28 kaps.
- 98 kaps.

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41910/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41910/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach