Flixotide Dysk

Opis
Flixotide Dysk (Proszek do inhalacji)
250 mcg/dawkę inh.
(Fluticasoni propionas)
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Liczba substancji czynnych:
1
Fluticasoni propionas - 250,00mcg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 poj. - 60 dawek
Cena bez refundacji: 58,77
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
31,92
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 1 poj. - 28 dawek GTIN: 05909990484713

Flixotide Dysk (Proszek do inhalacji)
500 mcg/dawkę inh.
(Fluticasoni propionas)
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Liczba substancji czynnych:
1
Fluticasoni propionas - 500,00mcg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 poj. - 60 dawek
Cena bez refundacji: 103,45
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
48,68
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 1 poj. - 28 dawek GTIN: 05909990484812

Flixotide Dysk (Proszek do inhalacji)
50 mcg/dawkę inh.
(Fluticasoni propionas)
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Liczba substancji czynnych:
1
Fluticasoni propionas - 50,00mcg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 poj. - 60 dawek
Cena bez refundacji: 19,45
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
16,64
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 1 poj. - 28 dawek GTIN: 05909990484515

Flixotide Dysk (Proszek do inhalacji)
100 mcg/dawkę inh.
(Fluticasoni propionas)
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Liczba substancji czynnych:
1
Fluticasoni propionas - 100,00mcg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 poj. - 60 dawek
Cena bez refundacji: 29,47
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
20,65
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 1 poj. - 28 dawek GTIN: 05909990484614

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/9395/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/9395/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach