Gerodaza

Opis
Gerodaza (Proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań)
25 mg/ml
(Azacitidinum)
G.L. Pharma GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Azacitidinum - 25 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - 100 mg
Cena bez refundacji:

Chemioterapia (C) - bezpłatne
- 1 fiol. - 150 mg

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42025/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42025/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach