Gliptivil Combo

Wstęp
Opis
Gliptivil Combo (Tabletki powlekane)
50 mg + 850 mg
(Vildagliptinum + Metformini hydrochloridum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
2
Metformini hydrochloridum - 850,00mg
Vildagliptinum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 90 tabl.
- 120 tabl.
- 10 tabl.
- 30 tabl.
- 60 tabl.

Gliptivil Combo (Tabletki powlekane)
50 mg + 1000 mg
(Vildagliptinum + Metformini hydrochloridum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
2
Metformini hydrochloridum - 1000,00mg
Vildagliptinum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.
- 30 tabl.
- 120 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/44924/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/44924/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach