Histigen

Opis
Histigen (Tabletki)
16 mg
(Betahistini dihydrochloridum)
Liczba substancji czynnych:
1
Betahistini dihydrochloridum - 16,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 100 tabl.

Opakowania skasowane:
- 100 tabl. - w blistrze GTIN: 05909990905744
- 30 tabl. - w blistrze GTIN: 05909990905720
- 60 tabl. - w blistrach (4 x 15) GTIN: 05909990695393
- 60 tabl. - w blistrze GTIN: 05909990905737
- 84 tabl. GTIN: 05909990905713

Histigen (Tabletki)
8 mg
(Betahistini dihydrochloridum)
Viatris Ltd
Liczba substancji czynnych:
1
Betahistini dihydrochloridum - 8,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 100 tabl.

Opakowania skasowane:
- 100 tabl. - w blistrach GTIN: 05909990905843
- 120 tabl. GTIN: 05909990905812
- 30 tabl. - w blistrach GTIN: 05909990905829
- 60 tabl. - w blistrach (4 x 15) GTIN: 05909990695447
- 60 tabl. - w blistrach GTIN: 05909990905836

Histigen (Tabletki)
24 mg
(Betahistini dihydrochloridum)
Viatris Ltd
Liczba substancji czynnych:
1
Betahistini dihydrochloridum - 24,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.
- 50 tabl.
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.
- 100 tabl.

Opakowania skasowane:
- 120 tabl. GTIN: 05909990797301
- 180 tabl. GTIN: 05909990797325
- 200 tabl. GTIN: 05909990797332
- 30 tabl. - (3 x 10) GTIN: 05909990694969
- 60 tabl. - (6 x 10) GTIN: 05909990694983
- 90 tabl. GTIN: 05909990695003

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10487/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10487/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach