Hydroxychloroquine sulfate Accord

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Hydroxychloroquine sulfate Accord (Tabletki powlekane) - 200 mg (Hydroxychloroquini sulphas)

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Opis
Hydroxychloroquine sulfate Accord (Tabletki powlekane)
200 mg
(Hydroxychloroquini sulphas)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Hydroxychloroquini sulphas - 200,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 20 tabl.
- 50 tabl.
- 90 tabl.
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42044/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42044/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach