Ibuprofen + Paracetamol PharOS

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Ibuprofen + Paracetamol PharOS (Tabletki powlekane) - 200 mg + 500 mg (Ibuprofenum + Paracetamolum)

PharOS Pharmaceutical Oriented Services Limited
Opis
Ibuprofen + Paracetamol PharOS (Tabletki powlekane)
200 mg + 500 mg
(Ibuprofenum + Paracetamolum)
PharOS Pharmaceutical Oriented Services Limited
Liczba substancji czynnych:
2
Ibuprofenum - 200,00mg
Paracetamolum - 500,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 16 tabl.
- 20 tabl.

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41608/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41608/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach