Icatibant Medical Valley

Opis
Icatibant Medical Valley (Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce)
30 mg
(Icatibantum)
Medical Valley Invest AB
Liczba substancji czynnych:
1
Icatibanti acetas - 31,40mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 amp.-strzyk. - 3 ml
Cena bez refundacji: 2190,07
Lek refundowany (A.1)

<1>Leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1; <2>Leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1
3,20
Poziom odpłatności: ryczałt

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43782/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43782/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach