Ilibrift

Wstęp
Opis
Ilibrift (Tabletki powlekane)
5 mg
(Ivabradini hydrochloridum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
1
Ivabradini hydrochloridum - 5 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 56 tabl.
- 84 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.
- 112 tabl.

Ilibrift (Tabletki powlekane)
7,5 mg
(Ivabradini hydrochloridum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
1
Ivabradini hydrochloridum - 7,5 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 56 tabl.
- 84 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.
- 112 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36225/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach