Irbesartan Aurovitas

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Irbesartan Aurovitas (Tabletki) - 150 mg (Irbesartanum)

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Irbesartan Aurovitas (Tabletki) - 300 mg (Irbesartanum)

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Opis
Irbesartan Aurovitas (Tabletki)
150 mg
(Irbesartanum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Irbesartanum - 150 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 28 tabl.
- 56 tabl.

Irbesartan Aurovitas (Tabletki)
300 mg
(Irbesartanum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Irbesartanum - 300 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 28 tabl.
- 56 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37739/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37739/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach