Irynotekan chlorowodorku QILU

Opis
Irynotekan chlorowodorku QILU (Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
20 mg/ml
(Irinotecani hydrochloridum trihydricum)
Qilu Pharma Spain S.L.
Liczba substancji czynnych:
1
Irinotecani hydrochloridum trihydricum - 20 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - 2 ml
- 1 fiol. - 5 ml
- 1 fiol. - 15 ml
- 1 fiol. - 25 ml

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/35399/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/35399/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach