Kalipoz prolongatum

Opis
Kalipoz prolongatum (Tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
391 mg jonów potasu
(Kalii chloridum)
GSK PSC Poland Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Kalii chloridum - 750,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 8,26
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
3,20
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 30 tabl. - w pojemniku GTIN: 05909990257522

produkt ATC
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/3275/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/3275/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach