Ketrel

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Ketrel (Tabletki powlekane) - 25 mg (Quetiapinum)

Celon Pharma S.A.

Ketrel (Tabletki powlekane) - 100 mg (Quetiapinum)

Celon Pharma S.A.

Ketrel (Tabletki powlekane) - 200 mg (Quetiapinum)

Celon Pharma S.A.
Opis
Ketrel (Tabletki powlekane)
25 mg
(Quetiapinum)
Celon Pharma S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapini fumaras - 25,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 8,21
Lek refundowany (A.1)

Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
lub zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem
5,72
Poziom odpłatności: ryczałt
- 20 tabl.
- 40 tabl.
- 60 tabl. - w pojemniku
- 120 tabl. - w pojemniku

Ketrel (Tabletki powlekane)
100 mg
(Quetiapinum)
Celon Pharma S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapini fumaras - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 51,49
Lek refundowany (A.1)

Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
9,15
Poziom odpłatności: ryczałt

Ketrel (Tabletki powlekane)
200 mg
(Quetiapinum)
Celon Pharma S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapini fumaras - 200,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 98,55
Lek refundowany (A.1)

Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
10,68
Poziom odpłatności: ryczałt

Opakowania skasowane:
- 30 tabl. GTIN: 05909991011024

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/15814/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/15814/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach