Kwetaplex

Opis
Kwetaplex (Tabletki powlekane)
25 mg
(Quetiapinum)
Adamed Pharma S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapinum - 25,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 8,19
Lek refundowany (A.1)

<1>Schizofrenia; <2>Choroba afektywna dwubiegunowa
lub zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem
5,70
Poziom odpłatności: ryczałt
- 60 szt.
- 90 szt.
- 120 szt.

Kwetaplex (Tabletki powlekane)
100 mg
(Quetiapinum)
Adamed Pharma S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapinum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 51,49
Lek refundowany (A.1)

<1>Schizofrenia; <2>Choroba afektywna dwubiegunowa
9,15
Poziom odpłatności: ryczałt

Kwetaplex (Tabletki powlekane)
300 mg
(Quetiapinum)
Adamed Pharma S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapinum - 300,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 143,68
Lek refundowany (A.1)

<1>Schizofrenia; <2>Choroba afektywna dwubiegunowa
11,87
Poziom odpłatności: ryczałt

Kwetaplex (Tabletki powlekane)
150 mg
(Quetiapinum)
Adamed Pharma S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapinum - 150,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 75,04
Lek refundowany (A.1)

<1>Schizofrenia; <2>Choroba afektywna dwubiegunowa
9,94
Poziom odpłatności: ryczałt

Kwetaplex (Tabletki powlekane)
200 mg
(Quetiapinum)
Adamed Pharma S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapinum - 200,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 98,55
Lek refundowany (A.1)

<1>Schizofrenia; <2>Choroba afektywna dwubiegunowa
10,68
Poziom odpłatności: ryczałt

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/20653/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/20653/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach