Laprysta

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 4.
Stan na dzień: 2023-05-16

Laprysta (Tabletki powlekane) - 50 mg (Lacosamidum)

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Laprysta (Tabletki powlekane) - 100 mg (Lacosamidum)

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Laprysta (Tabletki powlekane) - 150 mg (Lacosamidum)

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Laprysta (Tabletki powlekane) - 200 mg (Lacosamidum)

neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Opis
Laprysta (Tabletki powlekane)
50 mg
(Lacosamidum)
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lacosamidum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 56 tabl.
- 84 tabl.

Laprysta (Tabletki powlekane)
100 mg
(Lacosamidum)
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lacosamidum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 56 tabl.
- 84 tabl.

Laprysta (Tabletki powlekane)
150 mg
(Lacosamidum)
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lacosamidum - 150,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 56 tabl.
- 84 tabl.

Laprysta (Tabletki powlekane)
200 mg
(Lacosamidum)
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lacosamidum - 200,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 56 tabl.
- 84 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/40692/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/40692/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach