Lenalidomide Sandoz

Opis
Lenalidomide Sandoz (Kapsułki twarde)
2,5 mg
(Lenalidomidum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lenalidomidum - 2,50mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 21 kaps.

Lenalidomide Sandoz (Kapsułki twarde)
5 mg
(Lenalidomidum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lenalidomidum - 5,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 21 kaps.
Cena bez refundacji:

Chemioterapia (C) - bezpłatne

Lenalidomide Sandoz (Kapsułki twarde)
7,5 mg
(Lenalidomidum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lenalidomidum - 7,50mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 21 kaps.

Lenalidomide Sandoz (Kapsułki twarde)
10 mg
(Lenalidomidum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lenalidomidum - 10,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 21 kaps.
Cena bez refundacji:

Chemioterapia (C) - bezpłatne

Lenalidomide Sandoz (Kapsułki twarde)
15 mg
(Lenalidomidum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lenalidomidum - 15,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 21 kaps.
Cena bez refundacji:

Chemioterapia (C) - bezpłatne

Lenalidomide Sandoz (Kapsułki twarde)
20 mg
(Lenalidomidum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lenalidomidum - 20,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 21 kaps.

Lenalidomide Sandoz (Kapsułki twarde)
25 mg
(Lenalidomidum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Lenalidomidum - 25,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 21 kaps.
Cena bez refundacji:

Chemioterapia (C) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
produkt grupa
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39118/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39118/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach