Letizen

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Letizen (Tabletki powlekane) - 10 mg (Cetirizini dihydrochloridum)

Krka, d.d., Novo mesto
Opis
Letizen (Tabletki powlekane)
10 mg
(Cetirizini dihydrochloridum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Cetirizini dihydrochloridum - 10,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 7 tabl.
- 20 tabl.
Cena bez refundacji: 9,91
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia
4,30
Poziom odpłatności: 30%

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10101/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10101/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach