Letrox 25 mikrogramów

Wstęp
Opis
Letrox 25 mikrogramów (Tabletki)
25 mcg
(Levothyroxinum natricum)
Berlin-Chemie AG
Liczba substancji czynnych:
1
Levothyroxinum natricum - 25,00mcg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 50 tabl.
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43345/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43345/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach