Lisinopril Aurovitas

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Lisinopril Aurovitas (Tabletki) - 10 mg (Lisinoprilum)

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Lisinopril Aurovitas (Tabletki) - 20 mg (Lisinoprilum)

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Opis
Lisinopril Aurovitas (Tabletki)
10 mg
(Lisinoprilum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Lisinoprilum dihydricum - 10,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 28 tabl.
- 56 tabl.
- 84 tabl.

Lisinopril Aurovitas (Tabletki)
20 mg
(Lisinoprilum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Lisinoprilum dihydricum - 21,74mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 28 tabl.
- 56 tabl.
- 84 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41664/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41664/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach