Lonamo

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Lonamo (Tabletki powlekane) - 50 mg (Sitagliptinum)

Egis Pharmaceuticals PLC

Lonamo (Tabletki powlekane) - 100 mg (Sitagliptinum)

Egis Pharmaceuticals PLC
Opis
Lonamo (Tabletki powlekane)
50 mg
(Sitagliptinum)
Egis Pharmaceuticals PLC
Liczba substancji czynnych:
1
Sitagliptini hydrochloridum monohydricum - 56,69mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 56 tabl.
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 112 tabl.
- 120 tabl.
- 140 tabl.
- 150 tabl.
- 168 tabl.
- 180 tabl.

Lonamo (Tabletki powlekane)
100 mg
(Sitagliptinum)
Egis Pharmaceuticals PLC
Liczba substancji czynnych:
1
Sitagliptini hydrochloridum monohydricum - 113,37mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 43,89
Lek refundowany (A.1)

W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące)
14,76
Poziom odpłatności: 30%
- 56 tabl.
Cena bez refundacji: 83,88
Lek refundowany (A.1)

W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące)
25,61
Poziom odpłatności: 30%
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 112 tabl.
- 120 tabl.
- 140 tabl.
- 150 tabl.
- 168 tabl.
- 180 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43431/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43431/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach