Losartan Genoptim

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Losartan Genoptim (Tabletki powlekane) - 50 mg (Losartanum kalicum)

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Opis
Losartan Genoptim (Tabletki powlekane)
50 mg
(Losartanum kalicum)
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Losartanum kalicum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 7 tabl.
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 15 tabl.
- 21 tabl.
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 8,19
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
2,46
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.
- 210 tabl.
- 280 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37025/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37025/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach