Mestinon

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Mestinon (Tabletki drażowane) - 60 mg (Pyridostigmini bromidum)

Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Opis
Mestinon (Tabletki drażowane)
60 mg
(Pyridostigmini bromidum)
Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Pyridostigmini bromidum - 60,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.
- 150 tabl.
Cena bez refundacji: 116,69
Lek refundowany (A.1)

Miastenia
5,33
Poziom odpłatności: ryczałt

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
35,01
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/11679/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/11679/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach