Methadone Hydrochloride Delfarma

Opis
Methadone Hydrochloride Delfarma (Roztwór doustny)
1 mg/ml
(Methadoni hydrochloridum)
INN-FARM d.o.o.,
Liczba substancji czynnych:
1
Methadoni hydrochloridum - 1 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 100 ml
- 1 butelka - 1000 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/40213/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/40213/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach