Mibitec

Opis
Mibitec (Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego)
-
(Tetrafluoroboran [tetrakis(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izocyjanido)miedzi(1+)])
GIPHARMA S.r.I.
Liczba substancji czynnych:
1
Tetrafluoroboran [tetrakis(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylu)miedzi(1 - 1,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 2 fiol.
- 5 fiol.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27991/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27991/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach