Midanium

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Midanium (Roztwór do wstrzykiwań) - 1 mg/ml (Midazolamum)

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Midanium (Roztwór do wstrzykiwań) - 5 mg/ml (Midazolamum)

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis
Midanium (Roztwór do wstrzykiwań)
1 mg/ml
(Midazolamum)
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Midazolamum - 1,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 amp. - 5 ml

Midanium (Roztwór do wstrzykiwań)
5 mg/ml
(Midazolamum)
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Midazolamum - 5,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 5 amp. - 3 ml
- 10 amp. - 1 ml
- 5 amp. - 10 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/8752/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/8752/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach