Midazolam Kalceks

Opis
Midazolam Kalceks (Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji)
5 mg/ml
(Midazolamum)
AS Kalceks
Liczba substancji czynnych:
1
Midazolamum - 5 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 amp. - 1 ml
- 5 amp. - 3 ml
- 5 amp. - 1 ml
- 10 amp. - 3 ml
- 5 amp. - 10 ml
- 10 amp. - 10 ml

Midazolam Kalceks (Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji)
1 mg/ml
(Midazolamum)
AS Kalceks
Liczba substancji czynnych:
1
Midazolamum - 1,00mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 5 amp. - 5 ml
- 10 amp. - 5 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39378/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39378/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach