Mitomycin Accord

Opis
Mitomycin Accord (Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub do pęcherza moczowego)
10 mg
(Mitomycinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Mitomycinum - 10 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - proszku
- 5 fiol. - proszku

Mitomycin Accord (Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub do pęcherza moczowego)
20 mg
(Mitomycinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Mitomycinum - 20 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - proszku
- 5 fiol. - proszku

Mitomycin Accord (Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji)
40 mg
(Mitomycinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Mitomycinum - 40 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol.
- 5 fiol.

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36152/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36152/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach