Montelukast Sandoz

Opis
Montelukast Sandoz (Tabletki powlekane)
10 mg
(Montelukastum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Montelukastum natricum - 10,40mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 48,57
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
15,10
Poziom odpłatności: 30%
dla ciężarnej (E) - bezpłatne
- 90 tabl.
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 22,31
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
6,69
Poziom odpłatności: 30%
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

Montelukast Sandoz (Tabletki do rozgryzania i żucia)
4 mg
(Montelukastum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Montelukastum natricum - 4,16mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 13,35
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
7,11
Poziom odpłatności: 30%
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 14 tabl. GTIN: 05909990803736

Montelukast Sandoz (Tabletki do rozgryzania i żucia)
5 mg
(Montelukastum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Montelukastum natricum - 5,20mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 13,41
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
5,60
Poziom odpłatności: 30%
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 14 tabl. GTIN: 05909990803750

Montelukast Sandoz (Granulat)
4 mg
(Montelukastum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Montelukastum natricum - 4,15mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 sasz.
- 30 sasz.

Opakowania skasowane:
- 7 sasz. GTIN: 05909990853670

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/22711/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/22711/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach