Morphini hydrochloridum Sopharma

Wstęp
Opis
Morphini hydrochloridum Sopharma (Roztwór do wstrzykiwań)
20 mg/ml
(Morphini hydrochloridum)
Sopharma Warszawa Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Morphini hydrochloridum - 20,00mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 amp. - 1 ml
- 100 amp. - 1 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/29888/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/29888/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach