multiBic bezpotasowy roztwór do hemodializy/do hemofiltracji

Opis
multiBic bezpotasowy roztwór do hemodializy/do hemofiltracji (Roztwór do hemodializy / do hemofiltracji)
-
(Preparat złożony)
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Liczba substancji czynnych:
5
Calcii chloridum
Glucosum
Magnesii chloridum hexahydricum
Natrii chloridum
Natrii hydrogenocarbonas
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 2 worki - dwukomorowe 5000 ml

Opakowania skasowane:
- 2 worki - dwukomorowe 5000 ml GTIN: 05909990763436
- 2 worki - po 4500 ml GTIN: 05909990431434

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/15840/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/15840/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach