Mustophoran

Opis
Mustophoran (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji)
208 mg
(Fotemustinum)
Les Laboratoires Servier
Liczba substancji czynnych:
1
Fotemustinum - 208,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/9343/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/9343/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach