Mycosolon

Wstęp
Opis
Mycosolon (Maść)
(20 mg + 2,5 mg)/g
(Miconazolum + Mazipredoni hydrochloridum)
Gedeon Richter Plc.
Liczba substancji czynnych:
2
Mazipredoni hydrochloridum - 0,04g
mikonazol - 0,30g
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 op. - 15 g
Cena bez refundacji: 23,27
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
11,64
Poziom odpłatności: 50%

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/4499/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/4499/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach