Naproxen Genoptim

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Naproxen Genoptim (Tabletki) - 250 mg (Naproxenum)

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

Naproxen Genoptim (Tabletki) - 500 mg (Naproxenum)

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Opis
Naproxen Genoptim (Tabletki)
250 mg
(Naproxenum)
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Naproxenum - 250,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 8,17
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
4,52
Poziom odpłatności: 50%
- 50 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.

Naproxen Genoptim (Tabletki)
500 mg
(Naproxenum)
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Naproxenum - 500,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 15,77
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
8,47
Poziom odpłatności: 50%
- 50 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/38774/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/38774/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach