Nasivin 0,01%

Wstęp
Opis
Nasivin 0,01% (Krople do nosa, roztwór)
0,1 mg/ml
(Oxymetazolini hydrochloridum)
P&G Health Germany GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Oxymetazolini hydrochloridum - 0,10mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 op. - 5 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/4624/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/4624/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach