Neuair Airmaster

Opis
Neuair Airmaster (Proszek do inhalacji, podzielony)
(50 mcg + 100 mcg)/dawkę
(Salmeterolum + Fluticasoni propionas)
Neutec Inhaler Ireland Limited
Liczba substancji czynnych:
2
Fluticasoni propionas - 100,00mcg/dawkę
Salmeterolum - 73,00mcg/dawkę
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 inhalator - 60 dawek
- 2 inhalatory - 60 dawek
- 3 inhalatory - 60 dawek
- 10 inhalatorów - 60 dawek

Neuair Airmaster (Proszek do inhalacji, podzielony)
(50 mcg + 250 mcg)/dawkę
(Salmeterolum + Fluticasoni propionas)
Neutec Inhaler Ireland Limited
Liczba substancji czynnych:
2
Fluticasoni propionas
Salmeterolum
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 inhalator - 60 dawek
- 2 inhalatory - 60 dawek
- 3 inhalatory - 60 dawek
- 10 inhalatorów - 60 dawek

Neuair Airmaster (Proszek do inhalacji, podzielony)
(50 mcg + 500 mcg)/dawkę
(Salmeterolum + Fluticasoni propionas)
Neutec Inhaler Ireland Limited
Liczba substancji czynnych:
2
Fluticasoni propionas - 500 mikrogramów
Salmeterolum - 50 mikrogramów
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 inhalator - 60 dawek
- 2 inhalatory - 60 dawek
- 3 inhalatory - 60 dawek
- 10 inhalatorów - 60 dawek

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41188/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41188/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach