Nicorette Spray

Opis
Nicorette Spray (Aerozol do stosowania w jamie ustnej)
1 mg/dawkę
(Nicotinum)
McNeil AB
Liczba substancji czynnych:
1
Nicotinum - 1,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 dozownik
- 2 dozowniki

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/29644/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/29644/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach