Noxap

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Noxap (Gaz medyczny sprężony) - 200 ppm mol/mol (Nitrogenii oxidum)

Air Products Sp. z o.o.

Noxap (Gaz medyczny sprężony) - 800 ppm mol/mol (Nitrogenii oxidum)

Air Products Sp. z o.o.
Opis
Noxap (Gaz medyczny sprężony)
200 ppm mol/mol
(Nitrogenii oxidum)
Air Products Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Nitrogenii oxydum - 0,20ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butla - 20 l
- 1 butla - 2 l
- 1 butla - 10 l
- 1 butla - 40 l
- 1 butla - 5 l

Noxap (Gaz medyczny sprężony)
800 ppm mol/mol
(Nitrogenii oxidum)
Air Products Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Nitrogenii oxydum - 0,80ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butla - 20 l
- 1 butla - 5 l
- 1 butla - 2 l
- 1 butla - 40 l
- 1 butla - 10 l

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36834/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36834/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach