Ondansetron Kalceks

Opis
Ondansetron Kalceks (Roztwór do wstrzykiwań i infuzji)
2 mg/ml
(Ondansetronum)
AS Kalceks
Liczba substancji czynnych:
1
Ondansetronum - 2 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 5 amp. - 2 ml
- 10 amp. - 2 ml
- 25 amp. - 2 ml
- 5 amp. - 4 ml
- 10 amp. - 4 ml
- 25 amp. - 4 ml

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42112/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42112/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach