Onko BCG 50

Opis
Onko BCG 50 (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego)
50 mg (nie mniej niż 150 mln żywych prątków BCG)/ml
(BCG ad immunocurationem)
BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
Liczba substancji czynnych:
1
Prątki BCG (Bacillus Calmette-Guerin) podszczep brazylijski Moreau - 50 mg (nie mniej niż 150 mln żywych prątków BCG)/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 5 amp.
- 1 amp.
- 1
- 5

Opakowania skasowane:
- 1 amp. GTIN: 05909990431618

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/8822/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/8822/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach