Optiray 240

Opis
Optiray 240 (Roztwór do wstrzykiwań i infuzji)
509 mg/ml (240 mg jodu/ml)
(Ioversolum)
Guerbet
Liczba substancji czynnych:
1
Ioversolum - 50,9 g/100 ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 butelek - 50 ml
- 10 strzyk. - 50 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/12014/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/12014/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach