Panoprist

Opis
Panoprist (Tabletki)
2 mg + 0,625 mg
(tert-Butylamini Perindoprilum + Indapamidum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
2
Indapamidum - 0,63mg
tert-Butylamini perindoprilum - 2,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.

Panoprist (Tabletki)
4 mg + 1,25 mg
(tert-Butylamini Perindoprilum + Indapamidum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
2
Indapamidum - 1,25mg
tert-Butylamini perindoprilum - 4,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/23921/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/23921/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach