Paracetamol + Ibuprofen Mercapharm

Opis
Paracetamol + Ibuprofen Mercapharm (Roztwór do infuzji)
(10 mg + 3 mg)/ml
(Paracetamolum + Ibuprofenum)
Mercapharm Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
2
Ibuprofenum natricum dihydricum - 385,00mg
Paracetamolum - 1000,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 fiol. - 100 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/46039/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/46039/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach