Perazin 25 mg

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Perazin 25 mg (Tabletki) - 25 mg (Perazinum)

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Opis
Perazin 25 mg (Tabletki)
25 mg
(Perazinum)
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Perazini dimaleas - 42,10mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 20 tabl.
Cena bez refundacji: 2,78
Lek refundowany (A.1)

Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
1,00
Poziom odpłatności: bezpłatny do limitu
- 50 tabl.
Cena bez refundacji: 4,45
Lek refundowany (A.1)

Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Poziom odpłatności: bezpłatny do limitu

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/9991/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/9991/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach